Kvalita Golemtech

Kontrola jakosti

Ve výrobním závodě je přísně dodržován systém kontroly jakosti TQM (Total Quality Management) . Tento systém zahrnuje kontrolu a evidenci celého výrobního procesu od konstrukčního návrhu výrobku,  nákupu materiálu, samotné výroby a všech spojených interních procesů společnosti.

 

 

Proces TQM vyžaduje aktivní zapojení zákazníků a jejich zpětné vazby prodejci, důkladně tak interně evidujeme statistiku funkčnosti a případné poruchovosti všech výrobků , kterou výrobce využívá pro neustále sledován resp. vylepšování výsledné kvality.

 

Atestace

Výrobce od svých dodavatelů vždy vyžaduje materiálove atesty pro vstupní polotovary každé výrobní šarže výrobní serie.

Významnou součástí tohoto procesu je důkladná výstupní kontrola každého výrobku, která je verifikována protokoly o výstupní kontole. Principem systému TQM je však zejména těmto výrobním neshodám v maximálním rozsahu předcházet již ve výrobním procesu.

 

Conformité Européenne 

Veškeré naše výrobky splňují požadavky směrnic Evropského hospodářského prostoru pro volný obchod CE (Conformité Européenne).