Servisní prohlídky

Periodická prohlídka elektrohydraulických zvedáků:

 • -    Kontrola a přezkoušení ukotvení.
 • -    Přezkoušení motoru a čerpadla hydraulické jednotky.
 • -    Přezkoušení těsnosti nádrže, hydraulického vedení a pístů.
 • -    Výměna hydraulické náplně zvedáku.
 • -    Přezkoušení funkce koncových spínačů.
 • -    Kontrola napájení a stavu elektroinstalace.
 • -    Kontrola řídícího panelu (funkčnost spínačů, kontrolek, elektronických součástek).
 • -    Seřízení výšky a synchronizace pohybu obou plošin.
 • -    Kontrola a seřízení horizontální roviny plošin nivelačním přístrojem.
 • -    Kontrola kluzných prvků pohyblivých částí zvedáku a případné promazání.
 • -    Kontrola stavu vyrovnávacích lan, kladek zvedáku a nosných řetězů.
 • -    Kontrola stavu, srozumitelnosti a čitelnosti informačních a bezpečnostních nálepek  vedáku.
 • -    Prověření bezpečnostních systémů zvedáku.
 • -    Kontrola čistoty zvedáku, případné vyčištění.
 • -    Vizuální prohlídka všech součástí zvedáku.

 

Periodická prohlídka přístroje pro měření a seřizování geometrie kol:

 • -    Kontrola a přezkoušení kamer.
 • -    Přezkoušení funkce snímačů.
 • -    Kontrola napájení a stavu elektroinstalace.
 • -    Kontrola řídícího panelu a klávesnic (funkčnost spínačů, kontrolek, elektronických  součástek).
 • -    Kontrola stavu otočných desek.
 • -    Kontrola stavu, srozumitelnosti a čitelnosti informačních a bezpečnostních nálepek.
 • -    Kontrola čistoty přístroje, případné vyčištění.
 • -    Vizuální prohlídka všech součástí.
 • -    Kalibrace přístroje na kalibračním přípravku, aktualizace databáze předepsaných hodnot.

 


Periodická prohlídka přístroje pro vyvažování kol:

 • -    Přezkoušení  a proměření funkce snímačů
 • -    Kontrola napájení a stavu elektroinstalace.
 • -    Kontrola řídícího panelu a klávesnice (funkčnost spínačů, kontrolek, elektronických součástek).
 • -    Kontrola stavu upínacích prvků.
 • -    Kontrola stavu, srozumitelnosti a čitelnosti informačních a bezpečnostních nálepek.
 • -    Kontrola čistoty přístroje, případné vyčištění.
 • -    Vizuální prohlídka všech součástí.
 • -    Servisní kalibrace přístroje.

 


Periodická prohlídka stroje pro montáž a demontáž pneumatik:

 • -    Přezkoušení funkce pracovního stolu.
 • -    Přezkoušení funkce pracovního sloupu
 • -    Kontrola napájení a stavu elektroinstalace.
 • -    Kontrola funkce ovládacích pedálů.
 • -    Nastavení polohy zouvací hlavy.
 • -    Kontrola těsnosti pneumatického systému.
 • -    Kontrola stavu, srozumitelnosti a čitelnosti informačních a bezpečnostních nálepek.
 • -    Kontrola čistoty přístroje, případné vyčištění.
 • -    Vizuální prohlídka všech součástí.Periodická prohlídka vzduchového kompresoru:

 • -    Kontrola napájení a stavu elektroinstalace.
 • -    Kontrola stavu, srozumitelnosti a čitelnosti informačních a bezpečnostních nálepek.
 • -    Kontrola čistoty přístroje, případné vyčištění.
 • -    Vizuální prohlídka všech součástí.
 • -    Kontrola tlakové nádoby a výpustního šroubu kondenzátu.
 • -    Výměna klínového řemene
 • -    Výměna oleje
 • -    Kontrola pojistného ventilu, kontrola a seřízení tlakového spínače