Montáž bezpřejezdového zvedáku

Montáž a ukotvení dvousloupového zvedáku bez přejezdu (přejezdového prahu).

Golemtech
92

5 093 Kč

6 163 Kč s DPH

Počet
skladem

Doplňující služba kompletní montáže a uvedení do provozu, kterou lze objednat spolu s nákupem zvedáku. Služba nezahrnuje stavební úpravy spojené s montáží, připojení na zdroj el. energie a revize elektro. Tyto jsou závislé na místních podmínkách a jsou plně v kompetencí zákazníka. Před montáží je nutné připravit podmínky pro montáž: Podlaha musí být tvořena betonem min. pevnosti č. 175 o tloušťce 200 mm a půdorysu o 200 mm větším než je základna zvedáku. Nerovnost podlahy může být maximálně 2 mm / 1000 mm. Přívod el. energie ke sloupku s ovládáním kabelem 5 × 2,5 (400 V, 50 Hz, 4,5 kW). V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu montážní skupiny na místo, neboť je rozdílná dle lokality zákazníka. Dále cena nezahrnuje náklady na kotevní materiál, který závisí na druhu a materiálu podlahy, kde bude zvedák umístěn. Montáž může být výhodně spojena s dopravou zvedáku na místo, kterou provede přímo montážní skupina, bez nutnosti zajišťovat dopravu přepravní službou.